Thưởng đại lý

CÁC MỨC THƯỞNG ĐẠI LÝ BETVISION

Lợi nhuận ròng (VND) Số thành viên hoạt động Tỷ lệ thưởng đại lý
1 - 200.000.000 3 25%
200.000.001 - 500.000.000 5 30%
500.000.001 - 1.000.000.000 10 35%
> 1.000.000.000 15 40%
  1. Đại lý của BetVision cần đạt mức doanh thu tối thiểu và số lượng thành viên tham gia tối thiểu như bảng trên để nhận được mức thưởng khởi đầu là 25%, mức lợi nhuận ròng và số lượng thành viên tham gia càng cao thì mức thưởng đại lý càng cao.
  2. Thưởng đại lý sẽ được tính dựa trên tổng lợi nhuận ròng của tháng và phụ thuộc vào số lượng thành viên phát sinh doanh thu trong tháng đó của đại lý.Tỷ lệ thưởng của mỗi đại lý sẽ được BetVision xem xét mỗi tháng.
  3. Các chi phí khuyến mãi dành cho thành viên sẽ được khấu trừ vào tổng lợi nhuận hàng tháng. Những chi phí này có thể bao gồm các khoản sau: tiền thưởng, phí rủi ro và gian lận, phí vận hành.
  4. Lợi nhuận ròng âm sẽ bị khấu trừ vào tổng lợi nhuận ròng của những tháng tiếp theo cho đến khi đạt số dương trước khi tính thưởng đại lý.
  5. Tiền thưởng đại lý sẽ được thanh toán trong vòng 7 ngày làm việc của tháng tiếp theo với đơn vị tiền tệ bạn đã chọn khi đăng ký chương trình đại lý. Những đơn vị tiền tệ đang được hỗ trợ tại BetVision: VND, SGD, MYR, RMB & THB.
  6. Tiền thưởng đại lý có thể được thanh toán vào tài khoản của đại lý tại BetVision hoặc tài khoản ngân hàng tuỳ vào sự lựa chọn của đại lý.
  7. Chúng tôi nghiêm cấm mọi hành vi gian lận và lạm dụng chính sách đại lý của BetVision. Bộ phận hỗ trợ đại lý của BetVision có quyền huỷ thưởng và/hoặc khoá tài khoản của người chơi/đại lý bị phát hiện gian lận hoặc vi phạm quy định của BetVision.