ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BETVISION

 • BetVision giữ quyền quyết định về việc kiểm tra và xác nhận tài khoản đăng lý đại lý mới có được chấp nhận hay không. Quyền quyết định của chúng tôi là cuối cùng và không bị ràng buộc với bất cứ quy định nào khác. Chúng tôi sẽ gửi email thông báo kết quả xét duyệt sau khi hoàn tất.
 • Đại lý sẽ được hỗ trợ những vấn đề liên quan đến hệ thống, nội dung quảng bá và thông tin tài khoản trong suốt quá trình hợp tác với chúng tôi.
 • BetVision cam kết không ngừng cải tiến sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ để mang đến trải nghiệm giải trí trực tuyến tuyệt vời nhất cho thành viên.
 • BetVision cam kết thực hiện việc thanh toán tiền thưởng cho đại lý đúng hạn và theo đúng thỏa thuận tại trang Thưởng đại lý. Tuy nhiên, BetVision có quyền tạm hoãn việc thanh toán này để phục vụ điều tra nếu phát hiện tài khoản đại lý vi phạm quy định của chúng tôi.
 • BetVision giữ quyền quyết định đóng hoặc khoá bất kỳ tài khoản nào trong danh sách thành viên của đại lý có dấu hiệu gian lận hoặc vi phạm chính sách đại lý của chúng tôi.
 • BetVision có quyền chấm dứt việc hợp tác với đại lý nếu xét thấy đại lý không đạt yêu cầu hoặc vi phạm các quy định dành cho đại lý của chúng tôi. Chúng tôi sẽ có thông báo trước để cảnh báo đến đại lý để cải thiện tình hình trước khi có quyết định sau cùng, mọi thông báo sẽ được gửi qua email đăng ký tài khoản đại lý.
 • Từ chối trách nhiệm: BetVision không chịu trách nhiệm bất kỳ vấn đề nào liên quan đến pháp lý hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác cho những hoạt động của đại lý trong suốt quá trình hợp tác. Đồng thời, BetVision sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thông tin sai lệch hay các thông báo không chính xác về các chính sách và chương trình khuyến mãi của BetVision đến thành viên từ phía đại lý.
 • BetVision có quyền điều chỉnh hoặc thay đổi bất cứ nội dung trong bảng Điều khoản & Điều kiện này bằng cách cập nhật nội dung trên trang đại lý của chúng tôi và có thông báo gửi đến địa chỉ email của đại lý nếu nội dung điều chỉnh ảnh hưởng đến quyền lợi của đại lý.

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA ĐẠI LÝ

 • Nghĩa vụ chính của đại lý là quảng bá sản phẩm của BetVision đến khách hàng và khuyến khích họ tham gia giải trí tại website của chúng tôi.
 • Đại lý chỉ được sử dụng những banner, đường link chính thức được cung cấp tại mục Marketing sau khi đăng nhập vào tài khoản đại lý. Việc sử dụng những link và banner khác sẽ bị coi là vi phạm chính sách đại lý của BetVision.
 • BetVision sẽ không chịu bất kỳ chi phí quảng bá nào từ phía đại lý. Đại lý sẽ nhận được lợi nhuận từ hiệu quả hoạt động khi giới thiệu thành viên về cho chúng tôi.
 • BetVision nghiêm cấm việc đại lý gửi thư rác hàng loạt đến khách hàng qua mọi hình thức.
 • Đại lý không có quyền đại diện BetVision đưa ra những phát ngôn, tuyên bố hoặc đưa ra bất kỳ cam kết nào đến khách hàng không thống nhất với các thông tin chính thức của chúng tôi.
 • Đại lý không được sử dụng bất kỳ tên miền nào tương tự với các tên miền được chỉ định và sử dụng bởi BetVision.
 • Mọi thiết kế và nội dung website, blog, trang mạng xã hội hoặc bất kỳ kênh quảng bá nào khác của đại lý không được có nội dung tương tự hoặc cố tình gây hiểu lầm rằng kênh quảng bá của đại lý là kênh chính thức thuộc sở hữu của BetVision. Lưu ý rằng mọi thiết kế và nội dung quảng bá của đại lý đều thuộc quyền sở hữu của BetVision trong thời gian hợp tác.
 • BetVision có thể kết thúc thỏa thuận hợp tác nếu xét thấy các trang nội dung của đại lý không phù hợp, bao gồm các nội dung sau đây: hướng tới trẻ em, thể hiện nội dung khiêu dâm hoặc hành vi tình dục bất hợp pháp khác, khuyến khích bạo lực, khuyến khích phân biệt chủng tộc, giới tính, tôn giáo, quốc tịch, khuyết tật, khuynh hướng tình dục, hay tuổi tác, khuyến khích những hành động phạm pháp hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc phá hoại bản quyền có liên quan.
 • Chương trình đại lý của BetVision chỉ áp dụng cho các khách hàng tiềm năng hoặc bạn bè do đại lý giới thiệu. Các tài khoản do đại lý hoặc người thân khởi tạo sẽ không được tính vào danh sách thành viên của đại lý. Bộ phận hỗ trợ đại lý của chúng tôi sẽ theo dõi hoạt động và loại trừ những thành viên vi phạm điều khoản này ra khỏi danh sách thành viên trực thuộc đại lý, đồng thời gửi cảnh cáo đối với các đại lý vi phạm chính sách này.

QUYỀN TỪ CHỐI VÀ GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

 • BetVision sẽ không đưa ra tuyên bố hoặc hàm ý bảo đảm hoặc tuyên bố nào liên quan đến chương trình đại lý của mình. Điều này bao gồm các thỏa thuận về phương thức thanh toán hoa hồng cho việc giới thiệu thành viên (cung cấp các tính năng, cam kết thanh toán, tính thương mại, tính pháp lý hoặc không vi phạm) đồng thời không đưa ra bất kỳ sự đảm bảo nào trước các hoạt động ngoài tầm kiểm soát của con người hay những vấn đề liên quan đến chính trị.
 • BetVision không tuyên bố rằng mọi hoạt động của trang web BetVision sẽ không bị gián đoạn hay sai sót. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào phát sinh bởi những gián đoạn và sai sót đó. Trong trường hợp có sự chênh lệch dữ liệu báo cáo giữa hệ thống đại lý so với hệ thống của BetVision thì dữ liệu báo cáo của BetVision sẽ được xem là chính xác nhất, chúng tôi sẽ giữ vững lập trường và đảm bảo các đại lý sẽ được thanh toán hợp lý.
 • BetVision sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp hay hậu quả đặc biệt nào phát sinh bởi các quy định và thỏa thuận của chương trình đại lý ngay cả khi chúng tôi đã được thông báo trước về khả năng xuất hiện thiệt hại.
 • Thỏa thuận về Chương trình đại lý của BetVision không cung cấp bất kỳ quyền, biện pháp hoặc lợi ích cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào nằm ngoài thỏa thuận này.
 • Nghĩa vụ của BetVision theo thỏa thuận này không được xem là nghĩa vụ hay trách nhiệm của bất kỳ cá nhân, các bên liên quan hay cổ đông nào của chúng tôi. Bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ thỏa thuận này sẽ được giải quyết hợp lý từ các khoản hoa hồng của đại lý và chỉ giới hạn đối với những thiệt hại trực tiếp.
 • BetVision cấp phép cho các đại lý trong hệ thống của mình được hoạt động nhưng không độc quyền và không thể chuyển nhượng. Đại lý được quyền sử dụng tên thương hiệu, nhãn hiệu, tên dịch vụ, thông tin hoạt động từ BetVision trong thời gian hợp tác. Đại lý không được phép khẳng định sự độc quyền hoặc cạnh tranh quyền sở hữu "Nhãn hiệu" trong bất kỳ trường hợp nào. Nếu phát hiện ra bất kỳ hành vi lạm dụng thương hiệu BetVision từ bên thứ ba nào đại lý cần thông báo cho chúng tôi trong thời gian sớm nhất.
 • Trong thời gian hiệu lực của hợp đồng này, đại lý có thể được ủy thác những thông tin mật liên quan đến hoạt động kinh doanh hay liên quan đến công nghệ độc quyền của BetVision. Đại lý đồng ý và tránh việc để lộ/tiết lộ thông tin hay sử dụng trái phép các thông tin mật cho người thứ ba hoặc các bên khác trừ khi có được sự chấp thuận bằng văn bản từ chúng tôi. Đại lý có nghĩa vụ và cam kết giữ bí mật những thông tin mật này ngay cả sau khi chấm dứt hợp đồng với chúng tôi.